Nadawanie korespondencji

Przepływ informacji i dokumentów jest podstawą działalności firmy.

Jedną z usług, którą zajmujemy się od początku naszej działalności, jest obsługa korespondencji. Nadawanie korespondencji polega na odbieraniu listów od Klienta o stałej uzgodnionej godzinie oraz nadawaniu jej w Urzędzie Pocztowym. Nie ma znaczenia, czy Klient ma podpisaną umowę z Pocztą Polską, czy listy oklejane są znaczkami. Przy takiej usłudze funkcjonują 2 książki nadawcze. Jednego dnia korespondencja zabierana jest z pierwszą książką, a następnego – pierwsza książka nadawcza jest zwracana, a korespondencja zabierana jest z drugą książką.

Istnieje możliwość rozszerzenia usługi o oklejanie znaczkami/ stemplowanie i wpisywanie do książki nadawczej listów poleconych.

Świadczymy również usługę odbierania przesyłek z Urzędu Pocztowego w przypadku, gdy firma zmieniła siedzibę, a listy przychodzą na stary adres czy Urząd Pocztowy lub gdy pracownicy chcą mieć dostęp do korespondencji przychodzącej od wczesnych godzin porannych (nie czekając na listonosza).