Dopełnianie formalności w urzędach i bankach

Usługa dopełniania formalności w urzędach jest uzupełnieniem naszej oferty. Zależało nam, by ograniczyć czas Klienta spędzany na dojazdach do urzędów czy banków oraz na składaniu dokumentów czy rozmawianiu z urzędnikami.

Nasi przeszkoleni pracownicy mogą Państwa wyręczyć w formalnościach w następujących urzędach:

  • ZUS
  • Urząd Skarbowy
  • GUS
  • KRK (Krajowy Rejestr Karny)
  • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
  • Urząd Celny
  • Wydział Komunikacji – rejestracja pojazdów

Dopełniamy również formalności w bankach:

  • odbiór gwarancji bankowych
  • realizacja czeków
  • wpłaty i wypłaty gotówki